안식일 학교

>안식일 학교
안식일 학교 2018-05-23T23:20:00+00:00

2022.10.22 안정자 집사님

Author
Jungkil
Date
2022-10-24 10:34
Views
188
이번 안식일 학교 순서 시간에는 안정자 집사님께서 디지털 선교사로서 활동하시며 느끼신 경험들을 간증으로 나누어 주셨습니다!

함께 은혜 나누는 시간 허락해 주심에 다시 한번 감사드립니다.
Total Reply 0

Total 9
Number Title Author Date Votes Views
9
안식일 학교: 뉴스타트의 의미( December 03,2022)
jkim4 | 2022.12.07 | Votes 0 | Views 8
jkim4 2022.12.07 0 8
8
안식일학교: 찬미가 퀴즈(Nov 26,2022)
jkim4 | 2022.11.29 | Votes 0 | Views 27
jkim4 2022.11.29 0 27
7
안식일학교: 음악부(Nov 12,2022)
jkim4 | 2022.11.18 | Votes 0 | Views 46
jkim4 2022.11.18 0 46
6
2022.10.22 안정자 집사님
Jungkil | 2022.10.24 | Votes 0 | Views 188
Jungkil 2022.10.24 0 188
5
2022.10.08 변화
Jungkil | 2022.10.10 | Votes 0 | Views 188
Jungkil 2022.10.10 0 188
4
2022.09.24 13기억절 암송 안식일 (5)
Jungkil | 2022.10.03 | Votes 0 | Views 204
Jungkil 2022.10.03 0 204
3
2022.10.01 안식일 학교 순서 - 토론토 선교사 운동 보고회
Jungkil | 2022.10.03 | Votes 0 | Views 196
Jungkil 2022.10.03 0 196
2
밴쿠버 교회 2019년 성경통독 하신 분들 시상식(안식일 재림교회) (4)
Shine | 2020.02.03 | Votes 0 | Views 3284
Shine 2020.02.03 0 3284
1
밴쿠버 교회 2018년 성경통독 연말 시상식(안식일 재림교회)
Shine | 2020.02.03 | Votes 0 | Views 2916
Shine 2020.02.03 0 2916