안식일 학교

>안식일 학교
안식일 학교 2018-05-23T23:20:00+00:00

2022.09.24 13기억절 암송 안식일

Author
Jungkil
Date
2022-10-03 14:48
Views
205
13기억절 암송했던 안식일! 다음 기엔 더 많은 성도님들께서 함께 해 주시기를 바라며 기도해 봅니다! ☺️
Total Reply 5

Total 9
Number Title Author Date Votes Views
9
안식일 학교: 뉴스타트의 의미( December 03,2022)
jkim4 | 2022.12.07 | Votes 0 | Views 8
jkim4 2022.12.07 0 8
8
안식일학교: 찬미가 퀴즈(Nov 26,2022)
jkim4 | 2022.11.29 | Votes 0 | Views 27
jkim4 2022.11.29 0 27
7
안식일학교: 음악부(Nov 12,2022)
jkim4 | 2022.11.18 | Votes 0 | Views 46
jkim4 2022.11.18 0 46
6
2022.10.22 안정자 집사님
Jungkil | 2022.10.24 | Votes 0 | Views 188
Jungkil 2022.10.24 0 188
5
2022.10.08 변화
Jungkil | 2022.10.10 | Votes 0 | Views 189
Jungkil 2022.10.10 0 189
4
2022.09.24 13기억절 암송 안식일 (5)
Jungkil | 2022.10.03 | Votes 0 | Views 205
Jungkil 2022.10.03 0 205
3
2022.10.01 안식일 학교 순서 - 토론토 선교사 운동 보고회
Jungkil | 2022.10.03 | Votes 0 | Views 196
Jungkil 2022.10.03 0 196
2
밴쿠버 교회 2019년 성경통독 하신 분들 시상식(안식일 재림교회) (4)
Shine | 2020.02.03 | Votes 0 | Views 3284
Shine 2020.02.03 0 3284
1
밴쿠버 교회 2018년 성경통독 연말 시상식(안식일 재림교회)
Shine | 2020.02.03 | Votes 0 | Views 2916
Shine 2020.02.03 0 2916